Kiedy powinnno wybrać się zbiornik podziemny do pozyskiwania wody deszczowej?


Podziemne zbiorniki do gromadzenia wody opadowej i roztopowej to nieodłączny element większych systemów zbierania wody deszczowej, które podłączone są do dużych powierzchni dachowych. Wszędzie tam, gdzie planuje się korzystanie z dodatkowej możliwości wykorzystania wody opadowej do późniejszego nawadniania ogrodu czy do domowego systemu zasilania wodą deszczową spłuczek nieodłączne jest ich wykorzystanie. Zbiorniki podziemne charakteryzują się dużymi gabarytami ze względu na ich objętość co powoduje konieczność umieszczenia ich pod powierzchnią ziemi, chociażby ze względu na walory estetyczne,a także łatwiejszy montaż całego systemu pozyskania i wykorzystania wody deszczowej.

Jednocześnie zbiornik pod ziemią to doskonałe warunki do gromadzenia wody – nie nagrzewa się i nie ma dostępu światła, co ogranicza rozwój glonów i mikroorganizmów. Dlatego ten typ zbiornika powinien wybrać inwestor, któremu zalezy na jakości odzyskanej wody opadowej.


Jaki zbiornik podziemny wybrać do magazynowania wody deszczowej?


Wybór zbiorników podziemnych na rynku jest dość szeroki. W obrocie znajdują sie zarówno zbiorniki produkcji polskiej jak i zagranicznej.

Przy wyborze konkretnego zbiornika powinniśmy kierować się przede wszystkim jego wielkością wynikającą z obliczeń ilości opadów jakie jesteśmy w stanie przechwycić z posiadanej połaci dachowej i ewentualnych powierzchni utwardzonych.

Drugim z czynników decydującym o przydatności zbiornika podziemnego do naszego systemu magazynowania wody opadowej jest ustalenie czy po powierzchni nad zbiornikiem odbywał będzie się ruch pieszy czy samochodowy. Wiąże sie to z koniecznościa ustalenia sił nacisku na powierzchnie zbiornika przez siły zewnętrzne. W zależności od uzyskanych danych trzeba dobrać zbiornik o odpowiedniej grubości i wytrzymałości ścian zbiornika.

Kolejnym z ważnych elementów przy wyborze zbiornika jest decyzja o jego kształcie, co determinuje głębokość umieszczenia zbiornika pod powierzchnią gleby jak również możliwość wykorzystania danego modelu pompy zasilającej np. system nawadniający do rozprowadzenia zebranej wody opadowej.

Wybierając zbiornik podziemny powinniśmy także wcześniej zastanowić się nad jego dokładną funkcją.W jaki sposób ze zbiornika będzie odprowadzany nadmiar wody, czy istnieją dodatkowe wyjścia i w jaki sposób mocowane sa do zbiornika dodatkowe urządzenia systemu gromadzenia i odprowadzenia wody deszczowej. Należa do nich min. filtry wody deszczowej, pompa, czujniki poziomu napełnienia, zawory przelewowe, skrzynie rozsączające itp.

Znaczącym kryterium powinna być też możliwość rozbudowy w razie konieczności systemu o kolejny zbiornik i możliwości połączenia tych zbiorników w jeden funkcjonujący system.